WILLEM KLOPPERS

In 1937  in Den Haag geboren. Hij heeft meerdere prijzen  en opdrachten zowel in binnen- als buitenland gekregen. Sinds 1986 baseert hij zijn ontwerpen op een soort getallenmagie, waaronder het zogenaamde Magisch Vierkant, dat onder de naam Lo-Shu 4000 jaar geleden in China is ontwikkeld. In het basisschema worden de getallen 1 t/m 9 zo gerangschikt, dat de som van de getallen in elke rij van drie, in elke kolom en in elke diagonaal dezelfde is: 15. Dit concept hanteert hij alleen in drie-dimensionale objecten. De laatste jaren is er bij Kloppers een extreme versobering waarneembaar, waardoor zijn werk grote verwantschap vertoont met de Minimal Art.

Terug naar button kunstenaars

Terug naar button Hommage -Mondriaan