WICHER MEURSING

 

In 1928 geboren te Amersfoort, woont en werkt in Amsterdam.  “Vanaf de zeventiger jaren ben ik, onafhankelijk van de noodzaak me te binden aan opdrachten, mijn eigen weg gegaan.In het begin heb ik mijn fascinatie voor beweging vorm gegeven met het accent op het onverwachte. Vaan bewegende objecten met zichtbaar gelaten mechanische constructtie, heeft mijn werk zich de laatste jaren ontwikkeld tot geometrische. vormen. Daarbij is de techniek wezenlijk ondergeschikt gemaakt aan de beweging. Het onverwachte In de beweging heeft zich verlegd  naar een meer ingehouden bewegingspatroon en maakt gecontroleerd ingrijpen in de ruimte mogelijk.” Hij komt tot sculpturen die alscontructivistisch gekenschetst kunnen worden, maar dit is slechts een begin van de ontwikkeling. In de jaren   ‘90  volgt een periode waarin hij  een onderzoek doet naar luchtstromingen en worden objecten ontworpen die door de wind bewogen worden.

Terug naar button Hommage -Mondriaan

Terug naar button kunstenaars