PIET VAN ZON
In 1944 geboren te Oss. Hij legt zich sinds 1981 toe op het construeren van kleurcomposities op het platte vlak. Combinatie van horizontale met verticale vlakken, al of niet diagonaal geplaatst zijn daarin bepalend voor het evenwicht. Voor de opbouw van zijn schilderijen met de ruitvormige composities maakte Van Zon gebreuik van het systeem van de getallenreeks van de middeleeuwse mathematicus Fibonacci. Het is een oplopende getallenreeks waarin ieder volgend getal de som is van de twee voorafgaande cijfers. Hij heeft dit ook toegepast in zijn prachtige “Hommage aan Mondriaan”
die we hier links afgebeeld zien.

Terug naar button Hommage -Mondriaan

Terug naar button kunstenaars