JAC BISSCHOPS

Hij vergelijkt zijn beeldende kunst met muziek.
In zijn werk denkt hij in ‘klankkleuren’.
“Elke kleur staat voor een klank. Bij de juiste afstemming van kleuren, krijg je een totaalklank. Deze totaalklank is dan een trillingsveld in de ruimte aanwezig en kan de beschouwer bereiken”zegt hij er zelf over.   Het is zijn ambitie als kunstenaar om met zijn beeldende ingrepen de stemming in architectuur en gebouwde omgeving te beinvloeden, zodat een gebouw leefbaar wordt, een woonruimte een ‘fijne’plek om te zijn. ZOwel zizjn vrije als opdrachtgebonden werken kenmerken zich door het gebruik van
minimale middelen en een striukte
maatvoering. Een subtiel kleurgebruik verzacht
de strengheid van zijn vormentaal.
Deze strengheid  vinden we ook in zijn kruk
“Hommage aan Mondriaan” terug.

Transcend-2000-26x26x3,5 cm. opl.7 tempera - bladgoud 23 kar. - hout.

Terug naar button kunstenaars

Terug naar button Hommage -Mondriaan